I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Sklep internetowy działający pod adresem www.milutka.com.pl, prowadzony jest przez:

Milutka Magdalena Rymarkiewicz

ul. Podgórze 7

85-790 Bydgoszcz

REGON: 340380858

NIP: 554-252-94-49

KONTAKT:

tel. +48 502 626 830

e-mail: sklep@milutka.com.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy www.milutka.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową towarów z branży dziecięcej za pośrednictwem sieci Internet.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia.

W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

Ceny produktów widoczne na stronach www.milutka.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu.

Promocje w sklepie www.milutka.com.pl nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.

W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zamówienia w sklepie internetowym www.milutka.com.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu

W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.milutka.com.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:

  • Nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)
  • Nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”) lub nieodebrania przesyłki pobraniowej

METODY PŁATNOŚCI:

Płatności krajowe

Przelew na konto bankowe milutka.com.pl – przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy

Milutka Magdalena Rymarkiewicz

mBank 43 1140 2004 0000 3302 5216 7432

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego tpay.pl (transferuj.pl).

W serwisie tpay.pl można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA i MasterCard.

Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).

Płatność przy odbiorze (za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST) – oznacza, że należność za zamówiony towar będzie pobrana przez osobę (kuriera) w momencie dostarczenia przesyłki.

Płatności zagraniczne

Przelew na konto bankowe milutka.com.pl – przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy:

Milutka Magdalena Rymarkiewicz

mBank PL43 1140 2004 0000 3302 5216 7432

Numer BIC: BREXPLPWMBK

Przelew/płatność kartą kredytową poprzez serwis płatności PayPal (kontakt@milutka.com.pl).

Płatność kartą kredytową Visa lub MasterCard poprzez Centrum Rozliczeniowe tpay.pl (transferuj.pl).

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

Przy każdym produkcie podany jest czas oczekiwania na wysłanie przesyłki.

Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu kompletowania,przygotowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub listonosza.

CZAS DOSTARCZENIA przesyłki to:

Przesyłki krajowe

Kurier DPD – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)

PACZKOMATY INPOST - zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)

Przesyłki zagraniczne

Kurier DPD Europa (30 krajów) – zaplanowane (nie gwarantowane) doręczenie w ciągu 5 dni roboczych w zależności od miejsc przeznaczenia

KOSZTY WYSYŁKI:

Przesyłki krajowe

Kurier DPD płatność z góry – 14,99 zł

Kurier INPOST płatność przy odbiorze – 17,99 zł

PACZKOMATY INPOST płatność z góry - 11,99zł

Przesyłki zagraniczne

Kurier DPD Europa (30 krajów) – prosimy o kontakt przed dokonaniem zamówienia

Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

Szczegółowy opis sposobu doręczenia przesyłek znajdują się na stronach przewoźnika w ogólnych warunkach świadczenia usług dostępnych na stronach www.dpd.com.pl

W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić. W takim przypadku Sprzedający informuje o zaistniałej sytuacji a Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia.

V. REKLAMACJA

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

Formularz reklamacyjny do pobrania - tutaj

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.

Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni.

VI. ZWROT

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza (przysyłany na prośbę kupującego). Wypełniony formularz na adres email kontakt@milutka.com.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

Formularz dostępny - tutaj

Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) na podany numer konta bankowego

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Milutka Magdalena Rymarkiewicz – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.milutka.com.pl.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektorniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin (http://www.milutka.com.pl/content/6-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składniu zamówienia, chyba że jego postanowienia były dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Copyright © 2020 Milutka.com.pl

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Produkt dodany do przechowalni
Produkt dodany do porównania

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć. Polityka Prywatnosci